KONKURS „WZOROWY UCZEŃ”

28 czerwca 2016

KONKURS „WZOROWY UCZEŃ”

Wyróżnij się wiedzą, osiągnięciami szkolnymi, dobrym zachowaniem i weź udział w konkursie dla dzieci z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej „Wzorowy uczeń”. Na zdobywców 3 pierwszych miejsc w kategorii wiekowej uczniów klas IV-VI SP, klas I-III Gimnazjum oraz klas szkół ponadgimnazjalnych czekają atrakcyjne nagrody.

Szczegóły w zakładkach.

KARTA ZGŁOSZENIOWA

REGULAMIN KONKURSU