Konkurs plastyczny na ilustrację kartki świątecznej PKN ORLEN

13 października 2020

Konkurs plastyczny na ilustrację kartki świątecznej PKN ORLEN

Serdecznie zapraszamy podopiecznych rodzinnych domów dziecka
i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego
,

będących pod opieką Fundacji ORLEN

do udziału w XVI edycji konkursu plastycznego
na ilustrację kartki świątecznej PKN ORLEN

Spośród przesłanych prac wyłonimy zwycięzcę, którego ilustracja stanie się oficjalną kartką świąteczną PKN ORLEN, wysyłaną
w imieniu Firmy do współpracowników, klientów i kontrahentów.

Dodatkowo dla zwycięzców przewidziane są bardzo atrakcyjne nagrody, w tym komputer osobisty z pakietem programów edukacyjnych.

Na prace konkursowe czekamy do 21 października 2020 roku.

 Szczegóły konkursu znajdują się na: https://fundacja.orlen.pl/pl/aktualnosci/komunikaty/Strony/Kartka-%c5%9bwi%c4%85teczna-2020.aspx

Prace konkursowe prosimy przesyłać za pośrednictwem
poczty na adres:

Zespół Tożsamości Korporacyjnej i Standardów Wizualnych

PKN ORLEN, ul. Chemików 7, 09-411 Płock

z dopiskiem „Konkurs plastyczny”