Komunikat Starosty Tucholskiego z dnia 15.10.2020 r. dot. umieszczania dzieci z powiatu tucholskiego w pieczy zastępczej.