Pismo PPIS dot. rodzin zastępczych

13 marca 2020

Pismo PPIS dot. rodzin zastępczych

Poniżej zamieszczamy pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi dotyczące m.in. funkcjonowania rodzin zastępczych oraz kontaktów z dziećmi umieszczonymi w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej: