IX Powiatowa Interdyscyplinarna Konferencja „Widzimy, reagujemy, przeciwdziałamy”

19 października 2023

IX Powiatowa Interdyscyplinarna Konferencja „Widzimy, reagujemy, przeciwdziałamy”

IX Powiatowa Interdyscyplinarna Konferencja

„ Widzimy, reagujemy, przeciwdziałamy”

 

W dniach 05-06.10.2023 r. w Fojutowie odbyła się IX Powiatowa Interdyscyplinarna Konferencja „Widzimy, reagujemy, przeciwdziałamy”, w której wzięło udział ponad 130 osób z jednostek powiatowych i samorządowych zajmujących się szeroko pojmowaną pomocą społeczną. W spotkaniu uczestniczyli również dyrektorzy, psycholodzy i pedagodzy ze szkół naszego powiatu, działające na naszym terenie stowarzyszenia oraz przedstawiciele służb mundurowych.

Nadrzędnym celem każdej konferencji jest wskazanie różnych aspektów związanych z przemocą i pomocą społeczną. W tym roku postanowiliśmy zająć się tematami:

  1. „System przeciwdziałania przemocy domowej: prawa i obowiązki dla instytucji i służb wynikające z nowelizacji ustawy”;
  2. „Gdzie są granice – molestowanie seksualne okiem psychologa policyjnego”;
  3. „Praktyczne aspekty współpracy ze środkami masowego przekazu,
    jak odpowiadać na pytania, aby uniknąć kryzysu”;
  4. „Oddziaływania wobec osób stosujących zachowania przemocowe – aspekty praktyczne”;
  5. „Jessica Jones w obliczu psychologicznych skutków przemocy seksualnej”;
  6. „Wzmacnianie potencjału i budowanie zasobów – trening psychologiczny”.

 

Ważnym aspektem we współczesnym świecie jest problem przemocy wobec dzieci oraz molestowania seksualnego. Z problematyką molestowania seksualnego w swoim wystąpieniu zapoznały uczestników Pani podinsp. Beata Wieczorek – Kierownik Sekcji Psychologów KWP w Bydgoszczy oraz Pani podinsp. Jolanta Iwaszko –ekspert Sekcji Psychologów KWP w Bydgoszczy.

W prelekcji dotyczącej systemu przeciwdziałania przemocy domowej cennymi wskazówkami podzieliły się przedstawiciele Samodzielnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Pani Beata Sulima i  Pani Anna Kuczora.

W zakresie oddziaływania wobec osób stosujących zachowania przemocowe wsparcia merytorycznego zgromadzonym uczestnikom udzielił kom. w st. spocz. Marek Kolinski.

Psychologicznymi skutkami przemocy seksualnej zajął się Pan Michał Siromski przedstawiciel Stowarzyszenia Gildia Superbohaterów z Torunia.

Drugi dzień konferencji przebiegł w formie warsztatowej prowadzonej przez Panią Małgorzatę Wojnowską – Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kruszynie, trenerki I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie oraz przez Panią Elżbietę Jasek – Trenerkę I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie, Specjalistę ds. opieki nad pacjentem w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży i dotyczył wzmacniania potencjału i budowania zasobów.

Powiatowa Interdyscyplinarna Konferencja „Widzimy, reagujemy, przeciwdziałamy” spotyka się z dużym zainteresowaniem, co jest dla nas ogromnym powodem do radości. Stanowi również motywację do przygotowania kolejnych konferencji z programem i zagadnieniami, które będą odpowiedzią na potrzeby uczestników oraz inspiracją do kolejnych działań.

Dziękujemy Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Bydgoszczy nadinsp. Piotrowi Leciejewskiemu za to, że co roku wspiera nas i deleguje swoich funkcjonariuszy, którzy bezpłatnie przeprowadzają prelekcje. Dziękujemy również za osobiste uczestnictwo w konferencji Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Mirosława Elszkowskiego oraz Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Marcina Woźniaka, których obecność podniosła rangę naszego wydarzenia. Dziękujemy również współorganizatorom, Komendantowi Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi oraz Komendantowi Komendy Powiatowej Policji w Tucholi za pomoc
w zorganizowaniu konferencji. Dziękujemy także Panu Mariuszowi Fryckowskiemu Tokis-Press TV za obecność, piękną relację oraz zdjęcia, link znajduje się poniżej.

http://tokis.pl/trwa-konferencja-ix-powiatowa-interdyscyplinarna-konferencja-widzimy-reagujemy-przeciwdzialamy/

http://tokis.pl/ix-powiatowa-interdyscyplinarna-konferencja-widzimy-reagujemy-przeciwdzialamy-wyklad-kom-w-st-spocz-marka-kolinskiego/

http://tokis.pl/trwa-konferencja-ix-powiatowa-interdyscyplinarna-konferencja-widzimy-reagujemy-przeciwdzialamy-kolejna-prelekcja/

http://tokis.pl/podsumowanie-ix-konferencji-widzimy-reagujemy-przeciwdzialamy-w-fojutowie/

Na koniec dziękujemy również wszystkim uczestnikom, którzy tak licznie przybyli na naszą konferencję, co tylko świadczy o ważności tematów jakie były na niej poruszone.