Internetowy informator dla osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia

21 listopada 2022

Internetowy informator dla osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia

„ABC osoby z niepełnosprawnościami” (https://abc.lzinr.lublin.pl) to zbiór przepisów prawnych dotyczących wszelkich aspektów życia osób z niepełnosprawnościami – od orzekania o niepełnosprawności, poprzez opiekę zdrowotną, edukację, pracę, pomoc społeczną i ze środków PFRON, po wszelkiego rodzaju ulgi i uprawnienia. Dodatkowym atutem informatora jest zamieszczanie podstaw prawnych poszczególnych zapisów.