Informacje dla osób niepełnosprawnych oraz pracodawców

07 kwietnia 2020

Informacje dla osób niepełnosprawnych oraz pracodawców

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zamieścił na swojej stronie internetowej informacje dotyczące ważności orzeczeń o niepełnosprawności, dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych oraz refundacji składek na ubezpieczenia społeczne.

Z informacjami można zapoznać się pod tym adresem: 
PFRON