Informacja – ważność orzeczeń o niepełnosprawności.

24 maja 2023

Informacja – ważność orzeczeń o niepełnosprawności.

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu zmienią się przepisy dotyczące dat ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (art. 10 oraz art. 23 – 26 ustawy), które wejdą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, (dzień ogłoszenia 5 maja 2023r.), tj. 05 sierpnia 2023 r.

 

Do kiedy ważne będą orzeczenia:

Zmiany normują, że orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu, których okres ważności upłynąłby:
– do 31 grudnia 2020 r. – zachowują ważność do 31 grudnia 2023 r.,

– w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. – zachowują ważność do 31 marca 2024 r.,

– w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia, który poprzedzi wejście w życie tych przepisów (wejdą w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw) zachowają ważność do 30 września 2024 r.

Wszystkie orzeczenia będą jednak ważne nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu.

 

W takich samych terminach jak orzeczenia ważność utracą karty parkingowe dla osób indywidualnych, dla placówek zaś będą ważne do 31 marca 2024 r. Również świadczenia z pomocy społecznej i inne, które są powiązanie z orzeczeniem o niepełnosprawności, będą przyznane do nowej daty ważności orzeczenia.