Informacja o psychologu dla osób głuchych (projekt PFRON)

15 marca 2023

Informacja o psychologu dla osób głuchych (projekt PFRON)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi informuje, że Stowarzyszenie Rozwoju PITAGORAS, które zajmuje się pracą na rzecz osób niesłyszących, obecnie realizuje projekt o nazwie „Pomoc psychologiczna w języku migowym”.

Celem projektu jest dotarcie do jak największego grona osób niesłyszących, które wymagają lub mogą potrzebować pomocy psychologicznej.

Oferują sesje indywidualne i grupowe z psychologiem znającym Polski Język Migowy.

Udostępniamy nadesłane informacje. Udział w projekcie jest bezpłatny dla uczestników.

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie:
https://www.pitagoras.org.pl/pomoc-psychologiczna-w-jezyku-migowym

 
 
regulamin projektu 27.01.2023
 
kwestionariusz PFRON 27.01.2023