Informacja na temat pracy PCPR

13 marca 2020

Informacja na temat pracy PCPR

W związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DZ.U. poz. 374 z 2020 r.), mając na uwadze bezpieczeństwo wynikające z analizy sytuacji w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem wprowadza się następujące zmiany w pracy PCPR:

 1. Od dnia 13 marca br. (piątek) do odwołania wstrzymuje się osobiste przyjmowanie interesantów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi.
 2. W sprawach pilnych, w których występuje konieczność osobistego stawienia się w PCPR prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty pod nr telefonu: 052 559 20 18.
 3. W pozostałych przypadkach prosimy korzystać z komunikacji zdalnej: 
  1) poczty elektronicznej: pcprtuchola@wp.pl
  2) telefonów:
  – Kierownik: 052 559 20 24
  – sekretariat: 052 559 20 18
  – dofinansowania PFRON: 052 559 02 19
  – projekt „Samodzielnie (nie samemu)…” – 052 559 20 10
  – księgowość – 052 559 19 60
  – piecza zastępcza – 052 559 20 11.
 4. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do korzystania z platformy SOW – https://sow.pfron.org.pl/ – za pomocą której można złożyć wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON.