Informacja dotycząca zapytania ofertowego na szkolenia

25 lutego 2013

Informacja dotycząca zapytania ofertowego na szkolenia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi informuje, że szkolenie dla organizacji pozarządowych na temat pozyskiwania środków finansowych przez organizacje pozarządowe zrzeszające osoby niepełnosprawne powinno dotyczyć zarówno okresów 2007 – 2013 oraz 2014 – 2020 jednak ze względu na to, że środki na obecny okres programowania są na wyczerpaniu większy nacisk należy położyć na horyzont 2014-2020.