INFORMACJA DOT. ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW W RAMACH REALIZACJI PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD”