Informacja dot. projektu z Funduszu Sprawiedliwości – dotyczy pomocy osobom z Ukrainy

29 marca 2022

Informacja dot. projektu z Funduszu Sprawiedliwości – dotyczy pomocy osobom z Ukrainy

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do bardzo trudnej sytuacji dotyczącej uchodźców z Ukrainy w załączeniu przesyłamy informacje dotyczącą usług Lokalnego Punktu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Tucholi, które mogą być świadczone również dla uchodźców z Ukrainy.  

Zwracamy się z prośbą o rozpowszechnienie niniejszej informacji pomiędzy instytucjami mogącymi mieć styczność z uchodźcami z Ukrainy oraz zapoznanie się z nią, aby kierować ewentualne osoby potrzebujące pomocy i wsparcia do:

Lokalnego Punktu Pomocy Pokrzywdzonych Przestępstwem mieszczącego się w Tucholi przy ul. Kościuszki 16 (siedziba Powiatowego Centrum Wsparcia). 


Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonych Przestępstwem w Tucholi

ul. Kościuszki 16, 89-500 Tuchola

tel. 574503760, email: lpppp.tuchola@interia.pl

 

Informacja dot. projektu z FS 2022 – 2025 – pomoc osobom z Ukrainy