II Powiatowa Interdyscyplinarna Konferencja na temat przemocy w rodzinie „Widzimy, reagujemy, przeciwdziałamy”

25 września 2015

II Powiatowa Interdyscyplinarna Konferencja na temat przemocy w rodzinie „Widzimy, reagujemy, przeciwdziałamy”

     W dniu 1-2.10.2015 r. Starostwo Powiatowe w Tucholi wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi oraz Komendą Powiatową Policji w Tucholi organizuje II Powiatową Interdyscyplinarną Konferencję na temat przemocy w rodzinie „Widzimy, reagujemy, przeciwdziałamy”. Konferencja odbędzie się w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej „Zacisze” w Suchej.

     Celem konferencji będzie podniesienie kompetencji wszystkich służb zajmujących się problematyką przemocy, zwiększenie efektywności podejmowanych działań oraz wypracowanie rekomendacji do poprawienia funkcjonowania systemu pomocowego dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

     Do udziału w konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele instytucji, którzy zajmują się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie:

 • policja,
 • służba zdrowia,
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej,
 • specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
 • gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • ośrodki interwencji kryzysowych,
 • zespoły interdyscyplinarne,
 • szkoły,
 • sąd,
 • prokuratorzy i kuratorzy,
 • zakłady pracy chronionej.