II Kujawsko – Pomorskie Forum Pomocy Społecznej

26 maja 2017

II Kujawsko – Pomorskie Forum Pomocy Społecznej

O pomocy społecznej w Powiecie Tucholskim.

We wtorek 23 maja w Fojutowie odbyło się II Kujawsko – Pomorskie Forum Pomocy Społecznej, na które w godzinach popołudniowych dotarła Pani Elżbieta Bojanowska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, której towarzyszyli Wicewojewoda Kujawsko – Pomorski Józef Ramlau oraz  Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – pani Dorota Hass. Uczestnicy Forum mieli okazję uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania a po zakończeniu wykładów osobiście porozmawiać o problemach pomocy społecznej z Panią Podsekretarz Stanu Elżbietą Bojanowską. Starosta Tucholski Michał Mróz otworzył II Kujawsko – Pomorskie Forum Pomocy Społecznej, zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Toruniu we współpracy z Konwentem Ośrodków Pomocy Społecznej Województwa Kujawsko – Pomorskiego, a odbywające się tym razem w przepięknych Borach Tucholskich. Na Forum spotkali się przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej województwa kujawsko-pomorskiego, którzy dyskutowali o istotnych problemach w pomocy społecznej, zwłaszcza tych dotyczących rodziny, osób starszych i dzieci. Tematyką przewodnią tegorocznego Forum była rola samorządów lokalnych w budowaniu systemu wsparcia dla rodzin i ich członków poprzez stworzenie warunków do rozwoju usług społecznych jak najbardziej zbliżonych do rodzinnych.

Podczas Forum przedstawione zostały pozytywne przykłady różnych form wspierania rodziny. Jednym z elementów Forum była więc wizyta studyjna w gospodarstwach opiekuńczych, w których świadczone są usługi opiekuńcze głównie dla osób starszych. Na 15 takich gospodarstw w Województwie Kujawsko – Pomorskim aż 8 znajduje się na terenie Powiatu Tucholskiego. Działania te prowadzone są w ramach projektu „Zielona opieka”, realizowanego przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego  w Minikowie oraz Lokalną Grupę Działania „Bory Tucholskie”.  Gospodarstwo opiekuńcze państwa Wolińskich w Legbądzie odwiedzili nie tylko uczestnicy Forum, ale także cały Zarząd Powiatu Tucholskiego, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi pani Anna Toby, Dyrektor Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie pan Ryszard Kamiński, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu pan Adam Szponka z ważnym gościem – panią Elżbietą Bojanowską Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pani Wiceminister miała okazję porozmawiać z podopiecznymi, które z dużym entuzjazmem opowiadały o swoim pobycie w gospodarstwie. Wszystkie panie podkreślały, że dzięki „zielonej opiece” nie są już same w domu, a w gospodarstwie otrzymują nie tylko posiłki i pomoc w codziennych czynnościach, ale przede wszystkim radość i chęć życia.

Mamy nadzieję, że osobiste spotkanie i rozmowy pani Wiceminister z osobami korzystającymi z „zielonej opieki” ułatwią wprowadzenie pojęcia „gospodarstw opiekuńczych” do przepisów prawnych i finansowanie tej formy opieki nad seniorami ze środków publicznych.

Wizyta pani Wiceminister była także doskonałą okazją do pochwalenia się „perełką” Powiatu Tucholskiego – Zakładem Aktywności Zawodowej w Tucholi, który zatrudnia 40 osób niepełnosprawnych. Goście obejrzeli nowocześnie wyposażoną kuchnię i część hotelową, porozmawiali z pracownikami. Wszyscy podkreślali, że tucholski ZAZ odniósł sukces nie tylko ze względu na trafny wybór zakresu działalności, ale przed wszystkim dzięki zespołowi ludzi, którzy go tworzą.

Na zakończenie swojej wizyty w Powiecie Tucholskim pani Elżbieta Bojanowska zobaczyła naszą największą atrakcję turystyczną – akwedukt w Fojutowie. Znalazła się też chwila na spacer nad przepięknym Wielkim Kanałem Brdy, co z pewnością dostarczyło gościom niezapomnianych wrażeń z pobytu w Borach Tucholskich.