GRANTOWY PROGRAM „Zabawa to Poważna Sprawa”

24 października 2018

GRANTOWY PROGRAM „Zabawa to Poważna Sprawa”

4 listopada 2018 roku rozpocznie się druga edycja konkursu grantowego IKEA dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, które na co dzień wspierają dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem społecznym. Konkurs jest częścią międzynarodowej kampanii IKEA „Zabawa to poważna sprawa”. Zgłoszenia do udziału przyjmowane będą do 16 listopada 2018 r. W tej edycji kluczowe jest zaangażowanie organizacji w edukację ekologiczną, w szczególności wokół tematyki zmian klimatu.

WIĘCEJ INFORMACJI: https://ikea.prowly.com/41289-program-grantowy-ikea-zabawa-to-powazna-sprawa-w-tym-roku-w-temacie-zmian-klimatu