„FreD goes net”

15 października 2015

„FreD goes net”

Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu w Tucholi we współpracy z Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii Oddział w Bydgoszczy zapraszają młodzież z terenu powiatu tucholskiego do uczestnictwa w programie wczesnej interwencji „FreD goes net”.

Program „FreD goes net” skierowany jest do osób w wieku od 14 do 21 lat używających alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych.

Celem zajęć jest podniesienie wiedzy uczestników na temat szkodliwości używania substancji psychoaktywnych oraz zachęcenie ich do oceny indywidualnego ryzyka używania substancji psychoaktywnych oraz w efekcie do zmiany postaw i zachowania – ograniczenia używania substancji lub abstynencji.

Udział w programie jest bezpłatny.

Młodzież może kontaktować się bezpośrednio z realizatorem programu. Można to zrobić poprzez przesłanie sms-a o treści: „imię i nazwisko, data urodzenia. Chciałbym wziąć udział w programie Fred” pod nr telefonu 504-047-049.

Dodatkowych informacji na temat programu można uzyskać od terapeuty Mariusza Sokołowskiego pod numerem telefonu 504-047-049.