Formularz wniosku – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

01 sierpnia 2019

Formularz wniosku – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi informuje, że udostępniono na stronie www.pcprtuchola.pl w zakładce „Aktywny Samorząd” formularz wniosku Moduł I, Obszar C, Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Link do strony:

http://www.pcprtuchola.pl/aktywny-samorzad/wniosek-modul-i-obszar-c-zadanie-1-pomoc-w-zakupie-wozka-inwalidzkiego-o-napedzie-elektrycznym/