Szkolenie nt.„FASD – specyficzne trudności w nauce oraz zaburzenia zachowania wynikające z uszkodzeń poalkoholowych u dzieci.”

05 grudnia 2018

Szkolenie nt.„FASD – specyficzne trudności w nauce oraz zaburzenia zachowania wynikające z uszkodzeń poalkoholowych u dzieci.”

04 grudnia 2018r. w Książnicy Tucholskiej odbyło się szkolenie, zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, pt.: „FASD – specyficzne trudności w nauce oraz zaburzenia zachowania wynikające z uszkodzeń poalkoholowych u dzieci.” , które słowem wstępu otworzyli: Pan Zenon Poturalski- Wicestarosta Tucholski i Pani Anna Toby- Kierownik PCPR w Tucholi.

Szkolenie poprowadziła Pani Agnieszka Suszko – trener Fundacji na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych „Daj Szansę”. Spotkanie było skierowane przede wszystkim do nauczycieli, wychowawców, pedagogów oraz rodzin zastępczych. Miało na celu pogłębienie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka z FASD i sposobów pracy z nim.

Na szkoleniu przybliżone zostały objawy podstawowe i towarzyszące, zaburzenia funkcjonowania pierwotne i wtórne oraz rozwojowe u dzieci z FASD. Prowadząca zobrazowała różnice w postrzeganiu, rozumieniu, umiejętnościach, reakcjach i zachowaniach dzieci zdrowych oraz dzieci z FASD w różnych przedziałach wiekowych. To jak są one przez innych postrzegane a jak faktycznie jest.

Należy dodać, że prowadząca wraz z mężem, prywatnie stanowią rodzinę zastępczą specjalistyczną. Pani Agnieszka wzbudziła duże zainteresowanie, dzieląc się ze słuchaczami doświadczeniami w pracy z dziećmi dotkniętymi Zespołem FAS, umieszczonymi w jej rodzinie.

Mamy nadzieję, że szkolenie to wpłynie nie tylko na dostrzeżenie problemów dzieci z FASD , ale zrozumienie specyfiki ich działania, reakcji na bodźce oraz dostosowanie działań edukacyjnych do ich potrzeb.