e-Poradnia psychologiczna dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym

14 października 2011

e-Poradnia psychologiczna dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym

ePoradnia Psychologiczna 116 123 powstała z myślą o osobach, które z różnych powodów nie mają możliwości bezpośredniego kontaktu z psychologiem w swoim miejscu zamieszkania.

Oferta Poradni kierowana jest do osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym, potrzebujących wsparcia i porady psychologicznej, młodych dorosłych, rodziców potrzebujący wsparcia w procesie wychowawczym i osób niepełnosprawnych.

ePoradnia Psychologiczna 116 123 oferuje pomoc, wsparcie i psychoedukację w formie:

– rozmów telefonicznych pod numerem 116 123;

– poradni mailowej pod adresem poradnia@116123.edu.pl;

– forum wsparcia;

– cyklicznych chatów ze specjalistą;

– czytelni.