„Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE” – Bank Żywności w Toruniu

02 stycznia 2011

„Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE” – Bank Żywności w Toruniu

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej po raz kolejny udostępniło dla Polski program „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE”, realizatorem którego jest Fundacja Bank Żywności w Toruniu.

Odbiorcami żywności są instytucje, organizacje i stowarzyszenia charytatywne, świadczące bezpośrednią pomoc potrzebującym.

Jak nawiązać współpracę?

Decyzję o przyjęciu do grona Partnerskiego podejmuje Zarząd Fundacji w oparciu o wniosek zainteresowanej przyjęciem instytucji lub organizacji oraz po podpisaniu do dnia 28.02.2011 r. przez obie strony obowiązujących dokumentów, to jest: karty wspóldziałania i umowy partnerskiej.

Wniosek o przyjęcie do Banku Żywności należy dostarczyć do siedziby Fundacji Banku Żywności do dnia 05.02.2011 r. pod adres: 87-100 Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 27/29.

Informacji telefonicznej udzielają: Jadwiga Wojciechowska i Anna Skonieczna pod numerem telefonu: 056 658 55 41