„Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji”

01 października 2010

„Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji”

Rusza kolejna edycja realizacji przez Urząd Marszałkowski zadania pn. „Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji” ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. W związku z tym przypominamy o możliwości składania wniosków o uzyskanie wsparcia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w tym zakresie.

Jednym z warunków niezbędnych do otrzymania pomocy z PEFRON-u jest prowadzenie przez dany ośrodek działalności związanej z rehabilitacją osób niepełnosprawnych od co najmniej dwóch lat. Dofinansowanie mogą uzyskać projekty budowy, przebudowy lub remontu obiektów prowadzących tego typu działalność. Z możliwości starania się o otrzymanie wsparcia wyłączone są natomiast projekty związane z rozbiórką ośrodków.

Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PEFRON wynosi:

– 30% kosztów realizacji projektu w odniesieniu do podmiotów będących przedsiębiorcami,

– 50% kosztów realizacji projektu w odniesieniu do pozostałych podmiotów.

W roku bieżącym (2010) wsparcie ze środków PEFRON, znajdujących się w dyspozycji samorządu województwa, otrzymało 10 tego typu przedsięwzięć. Łączna kwota dofinansowania, którą przeznaczono na realizację projektów wyniosła ponad 1,7 mln zł.

Lista tegorocznych beneficjentów tutaj.

Termin składania wniosków o uzyskanie dofinansowania, którego realizacja nastąpi w roku przyszłym upływa w dniu 30 listopada 2010 roku.

Szczegółowe informacje oraz druki wniosków można uzyskać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (Departament Spraw Społecznych, Wydział do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Plac Teatralny 2, pokój 142, tel. 056 62-18-463) lub na stronie internetowej www.kujawsko-pomorskie.pl.