Dofinanoswanie ze środków PFRON do ogranizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

21 listopada 2011

Dofinanoswanie ze środków PFRON do ogranizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi informuje, że dnia 30 listopada mija termin składania wniosków na dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystki osób niepełnosprawnych.

O dofinansowanie ze środków PFRON mogą ubiegać się:

1. Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej jeżeli:

– Prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmiej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku;

– Udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania;

– Udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źrodeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Wnioski przymowane są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89-500 Tuchola

pokoj 006