Do dnia 30 listopada 2020 roku można składać wnioski o dofinansowanie do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych ze środków PFRON.

12 listopada 2020

Do dnia 30 listopada 2020 roku można składać wnioski o dofinansowanie do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych ze środków PFRON.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi informuje, że do dnia   30 listopada 2020 roku można składać wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadania pn. organizacja sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. Termin realizacji zadania powinien przypadać na rok 2021.

            O dofinansowanie realizacji niniejszego zadania mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:

  1. Prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed złożeniem wniosku,
  2. Udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
  3. Udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

 

            Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

            Informacja o przyznaniu dofinansowania zostanie przekazana Wnioskodawcom nie wcześniej niż w I – II kwartale 2021 roku, po otrzymaniu informacji o środkach PFRON, które zostały przydzielone Powiatowi Tucholskiemu na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej  i społecznej osób niepełnosprawnych. 

            Wnioski można pobrać w zakładce pliki do pobrania na stronie internetowej PCPR oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola (budynek Starostwa Powiatowego w Tucholi na parterze).

wniosek