Bezpłatna pomoc psychologiczna

23 marca 2020

Bezpłatna pomoc psychologiczna

W załączeniu przekazujemy listę psychoterapeutów, którzy udzielają bezpłatnej pomocy psychologicznej, w związku z panującym kryzysem.

Osoby mogą kontaktować się ze wszystkimi terapeutami w Polsce – nie tylko w granicach naszego województwa.

Zasady korzystania z pomocy ujęte są nad załączoną tabelą.

Lista psychoterapeutów