Bezpłatna aktywna rehabilitacja – stacjonarnie i ONLINE

23 listopada 2020

Bezpłatna aktywna rehabilitacja – stacjonarnie i ONLINE

Fundacja Avalon niezmiennie prowadzi bezpłatną rehabilitację dla osób z niepełnosprawnością w ramach projektu „Aktywność kluczem do niezależności”. W zajęciach można wziąć udział online – co ma szczególne znaczenie w związku z pandemią COVID-19 – lub stacjonarnie. Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.aktywni.fundacjaavalon.pl. Chęć udziału w projekcie można zgłosić telefonicznie pod nr. 796 324 328, 531 786 660 lub mailowo: fundacja@fundacjaavalon.pl.

 

Terapia w ramach realizowanego przez Fundację Avalon projektu „Aktywność kluczem do niezależności” jest kompleksowa, dostępna online i całkowicie bezpłatna. W projekcie oferowane są zajęcia indywidualne, takie jak: aktywna rehabilitacja, trening w wirtualnej rzeczywistości, zajęcia z psychologiem czy logopedą. Dodatkowo organizowane są zajęcia grupowe:  crosstrening, nordic walking, zumba, samoobrona, techniki relaksacyjne, trening „samodzielni w terenie”, czy trening „samodzielni na co dzień”.  Wszystkie zajęcia są dostosowane przez specjalistów Avalon Active, tak by przynosiły jak najlepsze efekty dla pacjentów, którzy zdecydują się na uczestnictwo online.

Do udziału w projekcie zaproszone są osoby od 16 rż., posiadające orzeczenie o niepełnosprawności ruchowej lub neurologicznej, stopień umiarkowany lub znaczny.

 

Zgłoś się! Aby przystąpić do projektu należy skontaktować się z Recepcją Fundacji Avalon (tel. 22 349 97 71, tel. kom. 796 324 328, 531 786 660,  email: fundacja@fundacjaavalon.pl) i umówić się na konsultację z fizjoterapeutą (online lub stacjonarnie). W czasie konsultacji fizjoterapeuta dopasuje pakiet zajęć odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestnika projektu. 

Więcej informacji:  http://aktywni.fundacjaavalon.pl/