Archiwum aktualności

14 września 2022

Zawiadomienie o przekształceniu stowarzyszenia „Jak w rodzinie”

Zawiadomienie o podjęciu uchwały o przekształceniu stowarzyszenia „Jak w rodzinie”

Zarząd Tucholskiego Stowarzyszenia „Jak w rodzinie” zawiadamia, że w dniu 09.09.2022 r. Zgromadzenie Członków stowarzyszenia podjęto uchwałę o przekształceniu stowarzyszenia zwykłego „Jak w rodzinie”...

czytaj więcej

08 sierpnia 2022

Program „Mieszkanie dla absolwenta”

Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczął realizację programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność” Mieszkanie dla Absolwenta. W ramach programu osoby z niepełnosprawnością mogą otrzymać dofinansowane do kosztów najmu mieszkania w miejscu aktywności zawodowej.

Kto może uzyskać dofinansowanie:

05 sierpnia 2022

Program „Dostępne mieszkanie”

Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczął realizację programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność” Dostępne Mieszkanie. W ramach programu osoby z niepełnosprawnością mogą otrzymać dofinansowane do zamiany niedostępnego mieszkania na mieszkanie pozbawione barier.

Kto może uzyskać dofinansowanie:

03 sierpnia 2022

PROJEKTY FUNDACJI CENTRUM REHABILITACJI ZNOWU W BIEGU

Szanowni Państwo,

Fundacja Centrum Rehabilitacji Znowu w Biegu, prowadząca w Krakowie specjalistyczny ośrodek rehabilitacyjny, zajmujemy się pomocą osobom po amputacjach, z różnymi niepełnosprawnościami narządów ruchu oraz po mastektomii.

W jednym miejscu skupiamy najlepszych specjalistów różnych dziedzin – nie tylko fizjoterapeutów,...

czytaj więcej

21 czerwca 2022

Projekt dla osób z niepełnosprawnością

Stowarzyszenie „Jak w rodzinie” uzyskało dofinansowanie do realizacji zadania publicznego „Grupy środowiskowego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością”. W ramach zadania można skorzystać m.in. z bezpłatnej terapii w sali doświadczania świata, integracji sensorycznej oraz fizjoterapii. Rekrutacja trwa do 05.07.2022 r....

czytaj więcej

11 maja 2022

Nowy program PFRON dla organizacji pozarządowych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił zatwierdzenie programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” – Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe. Program kierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku...

czytaj więcej

01 kwietnia 2022

Projekt dla obywateli Ukrainy z niepełnosprawnością

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi planuje przystąpić do realizacji programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”  finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach, którego planuje się następujące działania:

  • Moduł 1 – wypłata dofinansowania do wkładu własnego...

    czytaj więcej

18 stycznia 2022

Konsultacje „Strategii rozwiązywania problemów społecznych powiatu tucholskiego na lata 2022-2028”

Zapraszamy do zgłaszania uwag do projektu Strategii rozwiązywania problemów społecznych powiatu tucholskiego na lata 2022-2028. Strategia zawiera podstawową analizę obszarów problemowych, zasobów powiatu oraz wyznacza cele oraz działania przyczyniające się do rozwiązania lub zminimalizowania skutków tych problemów.

Uwagi do Strategii prosimy...

czytaj więcej

02 grudnia 2021

Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III na rok 2022

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił dokument „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2022 r.”. W ramach Programu jednostki organizacyjne (bezpośrednimi adresatami programu nie są osoby fizyczne) mogą starać się...

czytaj więcej

16 listopada 2021

Ankieta – Problemy społeczne w powiecie tucholskim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi opracowuje „Strategię rozwiązywania problemów społecznych w powiecie tucholskim na lata 2022-2028”. W związku z tym zwracamy się do Państwo z prośbą o wypełnienie ankiety znajdującej się pod tym adresem.

Udzielone...

czytaj więcej