Aktywny Samorząd – Moduł II

07 października 2021

Aktywny Samorząd – Moduł II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi przypomina o kończącym się terminie na składanie wniosków w ramach programu Aktywny Samorząd Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Wnioski są dostępne do pobrania na stronie: http://www.pcprtuchola.pl w zakładce Aktywny Samorząd.

Wniosek można złożyć elektronicznie poprzez system SOW.