500+ rodzina piecza zastępcza

31 stycznia 2022

500+ rodzina piecza zastępcza

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 17.09.2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw informuje, że od dnia 1 stycznia 2022 roku organem właściwym do przyjmowania wniosków, prowadzenia postępowań, przyznawania oraz obsługi programu rządowego dotyczącego przyznania świadczenia wychowawczego (500+) jest  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). 
Dodatek wychowawczy na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej zostaje zastąpiony przez świadczenie wychowawcze (500+). Od dnia 1 stycznia 2022 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi nie będzie przyjmować nowych wniosków o przyznanie prawa do dodatku wychowawczego. Rodziny zastępcze/prowadzący rodzinne domy dziecka którym PCPR w Tucholi przyznał ww. dodatek będą nadal je otrzymywać zgodnie z wydaną decyzją, w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku, nie dłużej niż do dnia 31 maja 2022 roku. Dotyczy to również sytuacji, w których dotychczasowe decyzje wygasają przed 31 maja 2022 roku. W tym przypadku PCPR w Tucholi przedłuży z urzędu prawo do dodatku wychowawczego kolejną decyzją na okres do 31 maja 2022 roku. Jeśli dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej po 1 stycznia 2022 roku rodzina zastępcza/prowadzący rodzinny dom dziecka składają wniosek (o symbolu SW-O) w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (za okres świadczeniowy, który trwa do dnia 31 maja 2022 roku). 

Od dnia 1 lutego 2022 roku ZUS będzie przyjmował wnioski o świadczenie wychowawcze na wszystkie dzieci umieszczone w pieczy zastępczej na kolejny okres świadczeniowy tj. od dnia 1 czerwca 2022 roku do dnia 31 maja 2023 roku.

W celu uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego (500+) należy złożyć wniosek do ZUS wyłącznie drogą elektroniczną przez PUE ZUS (jak w przypadku 300+). Do wniosku należy załączyć zaświadczenie wydane przez PCPR w Tucholi, które potwierdza umieszczenie dziecka
w pieczy, wraz z datą umieszczenia
. W/w zaświadczenia można otrzymać w PCPR w Tucholi,
ul. Kościuszki 16, pokój 2.23.

Świadczenie nie przysługuje, jeśli dziecko zostało umieszczone w instytucji, która zapewnia nieodpłatne pełne utrzymanie.

 

Zgodnie z informacją ZUS w sprawie świadczenia wychowawczego można otrzymać pomoc:

  • w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00–18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres: cot@zus.pl,
  • we wszystkich placówkach ZUS,
  • podczas e-wizyty w ZUS.