100 tys. dla powiatów na wsparcie osób niepełnosprawnych. PFRON rozszerza pomoc.