Rekrutacja do projektu „W poszukiwaniu zagubionego porządku i rytmu”