Program wyrównywania różnic między regionami III

09 grudnia 2019

Program wyrównywania różnic między regionami III

Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów w 2020 r. 

Z dokumentem oraz treścią programu, procedurami składania wniosków oraz wzorami dokumentów można zapoznać się na stronie internetowej Funduszu pod adresem https://bit.ly/2YvvJgl