ZBIÓRKA W GOSTYCYNIE

07 września 2017

ZBIÓRKA W GOSTYCYNIE

W dniu 03.09.2017 r. Sołtys Gminy Gostycyn, Jerzy Ochała zorganizował Rodzinny Festyn Parafialny „Rozaliada” w Gostycynie. Umożliwił wolontariuszom Komitetu Społecznego „Solidarni z Poszkodowanym” kręcenie waty cukrowej. Dodatkowo organizator festynu przekazał 252,50 zł dla poszkodowanych podczas nawałnicy w Powiecie Tucholskim.

Dziękujemy Zakładowi Aktywności Zawodowej w Tucholi za nieodpłatne udostępnienie zamku dmuchanego dla dzieci.

Wata cukrowa oraz zamek dmuchany obsługiwane były nieodpłatnie przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi.

Serdecznie dziękujemy za miłą współpracę i okazane wsparcie organizatorowi festynu oraz Zakładowi Aktywności Zawodowej w Tucholi.