Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności- ekran do projektora multimedialnego

25 lutego 2013

Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności- ekran do projektora multimedialnego

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89-500 Tuchola

Tytuł projektu:

Projekt: „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Przedmiot zamówienia:

EKRAN DO PROJEKTORA MULTIMEDIALNEGO

Opis zamówienia:

– sprzedaż ekranu do projektora multimedialnego, stacjonarnego, elektrycznego, ścienno – sufitowego, o wymiarach około: 240/135, maksymalna cena: 2.000,00

Termin realizacji:

Marzec 2013

Forma płatności: Przelew na podane konto bankowe

Koszty dostawy, (jeżeli dotyczy): w cenie

Kryteria oceny ofert:

– Cena (50%);

– Atrakcyjność oferty (50%).

Sposób realizacji: Jednorazowo

Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

13.03.2013 r.

Sposób składania oferty (osobiście, drogą pocztową, pocztą elektroniczną): Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89 – 500 Tuchola

tel/fax (052) 559 20 18

telefon komórkowy: 600 934 507

e-mali: pcprtuchola@wp.pl

(z dopiskiem) Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej.

Odpowiedź na zapytanie ofertowe: ekran do projektora multimedialnego.