Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności- ekran do projektora multimedialnego

12 lipca 2012

Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności- ekran do projektora multimedialnego

PC.3660.25.2012

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89 – 500 Tuchola

Tytuł projektu: Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej, realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Przedmiot zamówienia: EKRAN DO PROJEKTORA MULTIMEDIALNEGO

Opis zamówienia:

– sprzedaż ekranu do projektora multimedialnego, stacjonarnego, elektrycznego, ścienno – sufitowego, o wymiarach około: 240/135, maksymalna cena: 2.000,00

Termin realizacji: sierpień/wrzesień 2012

Forma płatności: przelew na podane konto bankowe

Koszty dostawy (jeżeli dotyczy): w cenie

Kryteria oceny ofert:

– Cena;

– Atrakcyjność oferty.

Sposób realizacji: Jednorazowo

Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

31.07.2012 r.

Sposób składania oferty (osobiście, drogą pocztową, pocztą elektroniczną)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89 – 500 Tuchola

tel/fax (052) 559 20 18

telefon komórkowy: 600 934 507

e-mali: pcprtuchola@wp.pl

(z dopiskiem): Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej.

Odpowiedź na zapytanie ofertowe: ekran do projektora multimedialnego.