Wyjaśnienia dotyczące zapytania ofertowego na szkolenie nr 13 „Kreatywne rozwiązanych”