Praca, projekty i szkolenia klubu

W ramach współpracy z PCPR Wolontariusze brali udział w I, II, III i IV Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych.

Koordynator grupy Mirosława Poturalska starała się zapoznać młodzież funkcjonowaniem organizacji pozarządowych i działalnością woluntarystyczna na licznych szkoleniach :

 •   w 2000 roku prowadzonym przez Prezesa Centrum Wolontariatu z Torunia-J.Palczewskiego  szkolenie na temat pisania wniosków aplikacyjnych na dotacje w ramach programów organizacji pozarządowych prowadzone przez pracowników Starostwa
 •   w 2002 roku szkolenie w Centrum Wolontariatu w Gdańsku. W ramach szkolenia grupa zapoznała się z bieżącą pracą Centrum oraz Dziennego Ośrodka  Adaptacyjnego dla Młodzieży Niepełnosprawnej i Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego dla Osób Starszych w Gdańsku
 •   w 2003 roku warsztaty psychologiczne dla wolontariuszy w Tucholi
 •   w 2005 roku szkolenie w Tucholi prowadzone przez p.Mateusza Szulca z Centrum Gdańska
 •   w 2006 roku szkolenie w Centrum Wolontariatu w Gdańsku
 •   w 2007 roku szkolenie w Centrum Wolontariatu w Gdańsku
 •   w 2008 roku szkolenie w Centrum Wolontariatu w Słupsku

Wolontariusze stworzyli następujące projekty:

 • projekt „Jak łatwo można pomóc … ?”- konkurs dotacji Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży – marzec 2002 – dotacja 4800 zł
 • projekt „Jak łatwo można pomóc II”- konkurs dotacji Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży – czerwiec 2003
 • projekt „Jak łatwo można pomóc…?”- na konkurs dotacji Aktywna Wiosna Fundacji J&S Pro Bono Poloniae – marzec 2003
 • projekt „Marzenia jak ptaki …” – na konkurs dotacji Aktywna Wiosna Fundacji J&S Pro Bono Poloniae – marzec 2004
 • projekt „Nie bądź sam” na konkurs dotacji Kolorowa Akademia Fundacji Batorego – październik 2003
 • projekt „Noworoczny Bal Integracyjny” – grudzień 2003 (dotacja MENiS dla SRDST 2470 zł)
 • projekt „Marzenia jak ptaki…” na konkurs dotacji Aktywna Wiosna Fundacji – marzec 2004
 • projekt „Świetlica integracyjna” na konkurs dotacji Kolorowa Akademia Fundacji Batorego – maj 2004
 • projekt „Biuro Wolontariatu” na konkurs dotacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, administrator programu Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży – październik 2004
 • projekt „ Biuro pośrednictwa pracy dla wolontariuszy” na konkurs dotacji Fundacji Batorego – marzec 2005
 • projekt „ Biuro pośrednictwa pracy dla wolontariuszy” na konkurs dotacji Polskiej
  Fundacji Dzieci i Młodzieży – marzec 2006
 • projekt „Jak łatwo można pomóc” w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”. (grant w wysokości 2560,60 zł.) – wrzesień -grudzień 2007
 • -projekt „Spojrzeć inaczej” w ramach programu „Młodzież” – (w ramach współpracy z WTZ – maj 2008)

Festyny:

W czerwcu 2004, 2005,2006,2007 i 2008 roku wolontariusze realizowali we współpracy ze Stowarzyszeniem Rodziców Dzieci Specjalnej Troski projekt „Marzenia jak ptaki …”- festynu integracyjnego dla dzieci. Festyny odbywały się na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących.
Festyny oprócz wspaniałej zabawy dla dzieci także okazją do promocji działań na rzecz dzieci niepełnosprawnych prowadzonych przez SRDST, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i Klub Wolontariatu.
III Festyn, w 2006 roku, zorganizowany został we współpracy ze Stowarzyszeniem Akces i Stowarzyszeniem Unitas jako wielka impreza integracyjna pod patronatem eurodeputowanego Tadeusza Zwiefkę.)

Wyróżnienia :

*W grudniu 2001 roku działalność Klubu została nagrodzona medalem w konkursie „Inne spojrzenia na pracę społeczną” organizowanym przez sieć Centrów Wolontariatu w Polsce – przez Centrum Wolontariatu w Toruniu
*W grudniu 2003 roku Klub Wolontariatu uzyskał wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Barwy wolontariatu” organizowanym przez Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce, do której należy Gdańskie Centrum Wolontariatu. Grupa została wyróżniona tytułem „Niestrudzeni 2003” w kategorii „pomoc niepełnosprawnym”. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 4 grudnia w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku.
*W październiku 2004 roku Klub Wolontariatu zdobył główną nagrodę za Działalność Humanitarną „OPTIMUS HOMINUM” w kategorii „pomoc społeczna” przyznaną na wniosek Burmistrza Tucholi przez Komisję Konkursową powołaną przez Polski Komitet Opieki Społecznej ( w Warszawie)
*W listopadzie 2004 roku Klub został wyróżniony listem gratulacyjnym Ministra Polityki Społecznej za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej – „za działalność wolontarystyczną na rzecz dzieci specjalnej troski”
*We wrześniu koordynator grupy została wyróżniona w VIII edycji Konkursu Kryształowej Koniczyny im. Edwarda Piszka, Szczepana Pieniążka i Donalda Evansa (na szczeblu wojewódzkim) – wyróżnienie odebrała koordynator Mirosława poturalsk a na sesji z rąk Przewodniczącego Sejmiku Wojewódzkiego

Działalność wolontariuszy zostaje także wyróżniona w momencie ukończenia szkoły.Co roku szkołę opuszcza kilkunastu wolontariuszy.
Wolontariusze – absolwenci otrzymują odpowiedni wpis na świadectwo ukończenia szkoły, podziękowania od Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Specjalnej Troski, zaświadczenia o pracy i podziękowania od Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej oraz podziękowania od Dyrekcji szkoły.
Otrzymane zaświadczenia pozwalają uczniom przy rekrutacji na wyższe uczelnie a także na kierunkach pedagogicznych pozwalają na zaliczenie części praktyk studenckich.

Opisane działania pokazują, że w każdym miejscu, także w małych ośrodkach młodzież możne pracować na rzecz innych, zdobywać doświadczenie. Wystarczy tylko stworzyć możliwości i wspierać ich w działania.