Wnioski „Aktywny samorząd”

16 sierpnia 2018

Wnioski „Aktywny samorząd”

W zakładce „Aktywny samorząd” Moduł II zamieściliśmy formularze wniosków o pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, realizowanej w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków PFRON. 

Wnioski o dofinansowanie na semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019 można składać w siedzibie PCPR lub drogą pocztową w okresie 01.09.2018 – 10.10.2018 (w przypadku wniosków wysyłanych pocztą o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego). Prosimy nie składać wniosków na starych formularzach.

Ponadto przypominamy, że do 30.08.2018 można jeszcze składać wnioski na dofinansowania w ramach Modułu I programu. Informacje na temat zakresu rzeczowego, osób uprawnionych do skorzystania ze wsparcia oraz procedur znajdują się w zakładce „Aktywny samorząd” oraz na stronie www.pfron.org.pl