Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

14 lutego 2014

 Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi informuje, że w dniach 24 – 28.02.2014 r. w godzinach 10.00 – 14.00 został wprowadzony dyżur prokuratora Prokuratury Rejonowej w Tucholi, podczas którego udzielane będą porady ofiarom przestępstw w ramach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” w kwestii ich praw, w szczególności ochrony danych osobowych o wizerunku ofiary oraz działalności organizacji pozarządowych, samorządowych i innych świadczących pomoc ofiarom przestępstw.

Do pełnienia dyżurów zostali wyznaczeni:

prok. Marcin Przytarski – w dniach 24 i 25 lutego 2014 roku

prok. Andrzej Malczewski – w dniach 27 i 28 lutego 2014 roku

Porady będą udzielane w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Tucholi.