Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem 

14 lutego 2014

 Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem 

Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy uprzejmie informuje, iż w dnach 24 lutego – 1 marca 2014 r. Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonych Przestępstwem”. Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

 We wskazanym terminie osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych m.in. przez prawników i psychologów w trakcie dyżurów pełnionych w piętnastu Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem na terenie kraju. Dyżury specjalistów będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 18:00, natomiast w sobotę w godzinach 10:00 – 13:00.

 W województwie kujawsko-pomorskim porady będzie można uzyskać pod adresem:

 OPOPP Stowarzyszenie „Azyl” na Rzecz Pomocy Kobietom i Dzieciom Ofiarom Przemocy ul. Brzozowa 9, 87-100Toruń

 Tel. (56) 657-58-61, fax. (56) 657-58-62

 www.azyltorun.org.pl, e-mail: biuro@azyltorun.org.pl

 Ośrodek posiada również filię w miejscowościach: Bydgoszczy, Chełmno, Chełmża, Dobrzyń n/Wisłą, Chodecz. Ponadto w dniach 24.02 – 1.03.2014 planuje się uruchomić punkt poradnictwa we Włocławku. W sprawie godzin dyżurów w filiach proszę o bezpośredni kontakt z OPOPP Stowarzyszeniem „Azyl” w Toruniu.