Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze

09 listopada 2015

Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze

W obliczu rosnącej liczby dzieci zaniedbanych i opuszczonych rodzina zastępcza, jako jedna z form wychowania – najbardziej zbliżona charakterem do rodziny naturalnej, stanowi bardzo ważny element w systemie opiekuńczo – wychowawczym. Dzieci, które trafiają do systemu pieczy zastępczej mają za sobą często traumatyczne przeżycia związane z przemocą
i zerwanymi więziami, ich relacje z innymi ludźmi pełne są lęku i nieufności.
            Wobec powyższego rodziny zastępcze mają przed sobą wielce odpowiedzialne zadanie. Tym bardziej raduje, że w powiecie tucholskim istnieją ludzie, którzy otworzyli serce dla dzieci potrzebujących miłości i ciepła. Pierwszym krokiem do pełnienia funkcji rodziny zastępczej jest zgłoszenie się na szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze organizowane przez PCPR. W ubiegłym 2014r. kwalifikacje na rodzinę zastępczą otrzymało
5 rodzin zastępczych, które obecnie zajmują się dziewięciorgiem dzieci. Szczera chęć niesienia pomocy, która charakteryzuje wszystkie rodziny zastępcze, daje możliwość tym dzieciom na dorastanie w rodzinnej atmosferze w rodzinach zastępczych.

            W roku 2015r. szkolenie trwało od maja do października i obejmowało
64 godziny szkoleniowe, w tym 10 godzin praktyk. W spotkaniach uczestniczyło 19 osób (10 rodzin), zajęcia prowadzone są przez dwoje certyfikowanych trenerów.

            W dniu 28 października 2015r. w Starostwie Powiatowym w Tucholi odbyło się uroczyste wręczenie kwalifikacji kandydatom na rodziny zastępcze niezawodowe. W toku szkolenia i kwalifikacji w naszym powiecie powstało 5 nowych rodzin zastępczych niezawodowych. Na mocy porozumienia między Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku a Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Tucholi przeszkolono 3 rodziny pochodzące z terenu powiatu sępoleńskiego.
Ponadto, 2 rodziny otrzymały statut rodziny zaprzyjaźnionej.

            Spotkanie rozpoczął Pan Starosta Michał Mróz, który serdecznie pogratulował rodzinom otrzymanych kwalifikacji. Głos zabrała również Pani Anna Toby- Kierownik PCPR w Tucholi oraz Pani Elżbieta Maziarz- Rudnik, Dyrektor PCPR Więcbork. W wypowiedziach obu Pań dominował głos uznania dla nowo powstałych rodzin zastępczych oraz zachęta do korzystania z różnorakich form wsparcia dla rodzin zastępczych.

            Po części oficjalnej Pan Starosta wręczał rodzinom zaświadczenia
o ukończeniu szkolenia oraz zaświadczenia kwalifikacyjne. Uroczystość zakończyła się wymianą wspomnień oraz doświadczeń z szkolenia.

 

IMG_20151028_163657 IMG_20151028_163548 IMG_20151028_161728