Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych

01 listopada 2010

Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przypomina, że termin składania wniosków do realizacji w roku 2011 na sport, kulturę, rekreację i turystykę osób niepełnosprawnych upływa z dniem 30 listopada 2010 r.

Wnioski oraz więcej informacji można uzyskać w siedzibie Centrum oraz pod numerem telefonu: (052) 559 20 18 lub (052) 559 19 96 lub pobrać ze strony internetowej.