„Samodzielność-Aktywności-Mobilność!” – Dostępne mieszkanie.

10 maja 2022

„Samodzielność-Aktywności-Mobilność!” – Dostępne mieszkanie.

Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił zatwierdzenie programu „Samodzielność-Aktywności-Mobilność!” – Dostępne mieszkanie.

W ramach programu osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności (lub równoważnym) poruszający się na wózkach inwalidzkich mogą ubiegać się o dopłatę do zamiany mieszkania posiadającego bariery uniemożliwiające samodzielne wyjście na poziom zero.

Najważniejsze informacje na temat programu:

  • o dofinansowanie można ubiegać się tylko w przypadku sprzedaży i zakupu mieszkania;
  • dofinansowanie może być przyznane tylko osobom z znacznym stopniem niepełnosprawności (lub równoważnym) wydanym z tytułu dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez pomocy wózka inwalidzkiego, z uwzględnieniem pkt 3);
  • w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności musi być wydane z powodu dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez pomocy wózka inwalidzkiego;
  • Beneficjent w momencie składania wniosku nie może mieć ukończonego 65 roku życia;
  • Beneficjent (lub opiekun prawny w przypadki dzieci i osób ubezwłasnowolnionych) musi posiadać prawo do obecnie zajmowanego lokalu mieszkalnego, które chce zmienić a samo mieszkanie i/lub budynek musi posiadać bariery architektoniczne uniemożliwiające samodzielne wyjście na poziom zero;
  • zakupione mieszkanie musi być pozbawione takich barier;
  • wnioski składa się do samorządu powiatowego za pośrednictwem systemu SOW;
  • zakup lub zamiana mieszkania następuje w ciągu 180 dni po otrzymaniu do samorządu powiatowego informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, środki zostają przekazane na rachunek Beneficjenta w ciągu 10 dni od dnia przedstawienia dokumentów potwierdzających sprzedaż dotychczas użytkowanego mieszkania i zakup/zamianę na mieszkanie pozbawione barier architektonicznych;
  • wysokość dofinansowania jest zróżnicowana terytorialnie i czasowo (ulega zmianie kwartalnie) –zgodnie z wytycznymi programu na dzień 10.05.2022 r. wysokość dofinansowania dla mieszkań zakupionych na terenie powiatu tucholskiego wynosi maksymalnie 70.542,00 zł;
  • wysokość dofinansowania nie może przekroczyć różnicy ceny pomiędzy mieszkaniem nabywanym a mieszkaniem sprzedawanym.

Informację o terminach składania wniosków oraz o pozostałych procedurach zamieścimy na naszej stronie internetowej w momencie podania ich przez PFRON.

Więcej informacji na temat programu można uzyskać na stronie PFRON: https://bit.ly/3LZXYfe

Osoby wstępnie zainteresowane otrzymaniem dofinansowania w ramach programu prosimy o kontakt z PCPR osobiście, telefonicznie (52 559 2010) lub pocztą elektroniczną – pcprtuchola@wp.pl