Strony internetowe dla osób niepełnosprawnych

www.dzieci.org.pl

rozbudowany serwis skierowany do dzieci i rodziców dzieci sprawnych inaczej. Znajdziemy tu m.in. następujące działy: prawo, media, kalendarz, czasopisma i książki, sztuka dzieci itp. Dowiemy się jak radzić sobie z konkretną chorobą, problemem

www.idn.org.pl

umożliwia osobom niepełnosprawnym oraz organizacjom zajmującym się niepełnosprawnymi zakładanie kont pocztowych; udostępnia też miejsce strony WWW.

www.niepelnosprawni.pl

zbiera informacje ważne dla środowiska niepełnosprawnych zarówno z Polski jak i z zagranicy. Informacje porządkowane są m.in. w następujących działach: wydarzenia, prawo, pierwsza pomoc, edukacja, turystyka, praca, ogłoszenia

www.pzn.org.pl

strona skierowana do osób niewidomych i słabowidzących. Znajdziemy tu opis podstawowych pojęć związanych z tym rodzajem niepełnosprawności, porady i aktualności oraz opis działania i struktury Polskiego Związku Niewidomych

www.spes.org.pl

Zawiera porady prawne i praktyczne, raporty oraz informacje o możliwościach szukania wsparcia w egzekwowaniu swoich uprawnień

www.synapsis.waw.pl

strona o autyzmie. Zawiera porady praktyczne dla rodziców dzieci autystycznych, informacje prawne oraz namiary na ośrodki zajmujące się problematyką autyzmu. Opisuje również działalność autorów strony (czyli Fundacji Synapsis) w zakresie walki z autyzmem, wydawnictwa oraz akcje prowadzone na rzecz dzieci autystycznych.

Więcej informacji o organizacjach pozarządowych z całej Polski zajmujących się także osobami niepełnosprawnymi można znaleźć w internetowej bazie danych w portalu:

www.ngo.pl

https://www.c-and-a.com/pl/pl/shop/studiowanie-z-niepelnosprawnosciami

strona dotycząca wspierania studentów z niepełnosprawnościami