Opis działań

 

 

     Od 15 czerwca 2020 r. działalność rozpoczęły gospodarstwa opiekuńcze w Tucholi, Lubiewicach i Wysokiej (gm. Cekcyn). Opiekę dzienną w Otwartych Punktach Integracji (OPI) znalazło 15 osób z niepełnosprawnościami (5 osób w jednym gospodarstwie). Zajęcia odbywają się w dni robocze, oraz przynajmniej 1 raz w miesiącu w sobotę. Uczestnicy zostali włączeni w życie domowników, angażowani są w wykonywanie codziennych obowiązków, np.  prace porządkowe, opiekę nad zwierzętami, przygotowanie posiłków, dbają o tereny zielone. Osoby niepełnosprawne znalazły w gospodarstwach nie tylko opiekę, ale przede wszystkim możliwość usamodzielnienia się, zdobycia nowych umiejętności w przyjaznej, domowej atmosferze.

   Każde OPI zapewnia swoim uczestnikom zajęcia z psychologiem i rehabilitantem. W razie konieczności z beneficjentami współpracują dobrani indywidualnie specjaliści np. doradca zawodowy, coach. Gospodarstwa odwiedza radca prawny, podczas takich spotkań poruszane są tematy związane z zawieraniem umów czy z funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Zwraca się uwagę na zagrożenia wynikające z nieprzemyślanych zakupów, zaciągania kredytów. Uczestnicy są dowożeni do gospodarstwa i odwożeni do domu po zajęciach. W czasie pobytu zapewnione jest drugie śniadanie, obiad i podwieczorek. Opiekunowie dbają o zapewnienie swoim podopiecznym ciekawych i różnorodnych zajęć. W miarę możliwości terapia prowadzona jest zgodnie z zainteresowaniami i predyspozycjami osoby niepełnosprawnej. Podopieczni w okresie letnim zajmowali się zbieraniem runa leśnego, przygotowywali zaprawy na zimę, itp. Uczestnicy nabywają w OPI umiejętności obsługi sprzętów gospodarstwa domowego, przygotowywania posiłków, gospodarowania swoim budżetem domowym, itp. Gospodarstwa położone są blisko atrakcyjnych turystycznie miejsc, beneficjenci mają możliwość kontaktu z naturą. Organizowane są również wyjazdy, beneficjenci odwiedzili Łębę, Myślęcinek.

   Oprócz opieki dziennej projekt zakłada również możliwość skorzystania ze wsparcia całodobowego. Usługa ta realizowana jest w Mieszkaniu Treningowym (MT), które mieści się przy OPI w miejscowości Lubiewice. Jest to miejsce, gdzie osoby z niepełnosprawnością intelektualną przygotowują się do samodzielnego funkcjonowania. Trening w mieszkaniu trwa do 6 miesięcy. Usługa realizowana jest w lokalu, który składa się z dwóch pokoi dwuosobowych z łazienką, ogólnodostępnej kuchni, przestronnego salonu oraz pokoju krawieckiego. Mieszkańcy mogą liczyć na pomoc w zakresie samoobsługi, samodzielności życiowej i  społecznej. Uczestnicy Mieszkania Treningowego uczą się, jak samodzielnie dbać o swoje zdrowie, gospodarować swoim budżetem domowym, spędzać czas wolny, załatwiać sprawy urzędowe, przygotowywać posiłki, planować i robić zakupy, prać, sprzątać. Mieszkańcy poza nauką korzystają z zasobów gospodarstwa, np. pola lawendowego, upraw warzywnych, warzywnika w skrzyniach,  a także  tarasu, ogrodu kwiatowego i lasu. Mają możliwość kontaktu ze zwierzętami – gospodarstwo hoduje owce kameruńskie. Opiekun mieszkańców oferuje  zajęcia popołudniowe takie jak zajęcia kulinarne, krawieckie, wyrabianie mydeł, produkcję kremów kosmetycznych.

    W gospodarstwie do opieki nad uczestnikami zaangażowani są gospodarz oraz opiekun, którzy ukończyli specjalistyczne szkolenie. Wsparcie merytoryczne w projekcie jest rozbudowane. Bezpośrednio z uczestnikami, gospodarzami i opiekunami współpracują – specjalista ds. aktywizacji osób niepełnosprawnych, superwizor oraz specjalista ds. terapii. Dwójka ostatnich specjalistów co najmniej 4 razy w miesiącu odwiedza gospodarstwo, uczestnicząc w życiu OPI wspomagają proces usamodzielniania osób niepełnosprawnych. W celu koordynacji usługi został powołany Zespół Koordynujący. Do współpracy zostali zaproszeni: przedstawiciel służby zdrowia, organizacji pozarządowej statutowo działająca na rzecz osób niepełnosprawnych, przedstawiciel podmiotu reintegracji społecznej, opiekun osoby niepełnosprawnej intelektualnie. Zespół monitoruje działania na rzecz osób niepełnosprawnych, organizuje działania na rzecz konkretnej osoby niepełnosprawnej, dba o uwzględnianie woli osób niepełnosprawnych.

   Mieszkania Wspierane w  Powiatowym Centrum Wsparcia w Tucholi zostały otworzone 01.02.2021 r. Każdy mieszkaniec ma do dyspozycji pokój z łazienką oraz możliwość korzystania z w pełni wyposażonych części wspólnych: korytarza, kuchni oraz salonu (pomieszczenia są dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim). Nad procesem usamodzielniania osób niepełnosprawnych czuwa specjalnie do tego celu zatrudniony opiekun. Wspomaga on beneficjentów projektu w wykonywaniu codziennych obowiązków, kontaktach z urzędami, rozwiązuje bieżące problemy.

   Projekt realizowany jest w partnerstwie z: Kujawsko–Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Chojnicach, Stowarzyszeniem Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Tucholi.  Podmioty te tworzą Zespół Zarządzający, który monitoruje, opiniuje działania podejmowane w projekcie.  

   W projekcie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie w wieku aktywności zawodowej, które posiadają niepełnosprawność intelektualną potwierdzoną orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub zaświadczeniem lekarskim. Zapraszamy wszystkie osoby chętne do udziału w projekcie do kontaktu pod numerem telefonu 52 5592010.