Powiatowa Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych

05 marca 2019

Powiatowa Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych

W dniu 27.02.2019 roku odbyło się spotkanie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Z rąk pana Starosty Tucholskiego Michała Mroza 5 osób otrzymało nominacje na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Rada ta została powołana  na okres 4 lat do 2022 roku. W skład rady weszły: pani Joanna Musolf – Greśko- przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddział Powiatowy w Tucholi, pani Zofia Krzywdzińska reprezentująca Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Ostoja” w Tucholi, pani Wioletta Słupińska, przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi, pani Paulina Grzonkowska- przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi oraz pani Katarzyna Bronikowska- dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej. Członkowie Rady spośród swojego grona wybrali w tym samym dniu Przewodniczącą w osobie Katarzyny Bronikowskiej, wiceprzewodniczącą  panią Wiolettę Słupińską oraz sekretarza w osobie Pauliny Grzonkowskiej. Nowo powołana rada jest organem opiniodawczo – doradczym przy Staroście Tucholskim.