PCPR w Tucholi nagrodzony

23 listopada 2017

PCPR w Tucholi nagrodzony

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał specjalną nagrodę za wybitne, nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej dla zespołu pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi.

W dniu 21 listopada obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego. Corocznie Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznaje nagrody indywidualne i zespołowe za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej. W tym roku ogółem zgłoszono 134 wnioski, w tym 60 wniosków o przyznanie nagrody w kategorii indywidualnej i 74 wnioski w kategorii zespołowej. Tucholski PCPR do nagrody zgłosił Pan Starosta.

Nagrodę zespołową przyznano 5 instytucjom, w tym znalazło się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi za działalność w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki społecznej, w tym rozwój poradnictwa rodzinnego, tworzenie modelu wsparcia osób z niepełnosprawnością oraz realizacja programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań. Podkreślone zostało zaangażowanie pracowników Centrum w pozyskiwanie środków z zewnątrz na realizację różnych projektów, pozyskiwanie sponsorów, bardzo duże zaangażowanie w przeprowadzanie różnych akcji charytatywnych, które w większości odbywają się w weekendy, założenie przez pracowników Stowarzyszenia „ Jak w Rodzinie”, organizowanie różnych konferencji dla przedstawicieli różnych instytucji z powiatu tucholskiego działających na rzecz dzieci i osób starszych i niepełnosprawnych.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 21 listopada w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie z udziałem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej, Podsekretarz Stanu w MRPiPS Elżbiety Bojanowskiej, Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Krystyny Wyrwickiej, członków Rady Pomocy Społecznej z jej przewodniczącą prof. dr hab. Barbarą Kromolicką, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej z Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Dorotą Hass oraz liczną grupą samorządowców z całego kraju.

W tym roku Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nagrodził również pracowników ośrodków pomocy społecznej, którzy w szczególny sposób byli zaangażowani w działania związane z likwidacją szkód po nawałnicach, jakie dotknęły, w miesiącach sierpniu i październiku 2017 r. województwa: wielkopolskie, pomorskie, lubuskie, dolnośląskie i kujawsko-pomorskie. Z powiatu tucholskiego nagrody dostało dwóch pracowników socjalnych: Pani Teresa Kołomyjska pracownik GOPS Gostycyn oraz Pani Joanna Szmaglińska pracownik socjalny GOPS Kęsowo.

O zawodzie pracownika socjalnego można poczytać m. in. pod linkiem:

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5535,9467,pracownik-socjalny-zawod-trudny-i-potrzebny.html

List Gratulacyjny

Kierownik PCPR w Tucholi Anna Toby wraz z Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbietą Rafalską, Krystyną Wilisowską – Kierownikiem PCPR w Prudniku oraz Andrzejem Smulczyńskim

Kierownik PCPR w Tucholi Anna Toby wraz z pracownikami z Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbietą Rafalską

Nagrodzeni zespołowo

Nagrodzone i wyróżnione osoby z województwa Kujawsko – Pomorskiego

Anna Toby z podsekretarzem Stanu MRPiPS Elżbietą Bojanowską, Krystyną Wilisowską – Kierownikiem PCPR w Prudniku oraz Andrzejem Smulczyńskim Prezesem Stowarzyszenia Centrum

Kierownik PCPR w Tucholi Anna Toby wraz z pracownikami

Zespół Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi