„Od drzwi do drzwi” (door-to-door) w gminach wiejsko-miejskich i wiejskich.

08 sierpnia 2019

„Od drzwi do drzwi” (door-to-door) w gminach wiejsko-miejskich i wiejskich.

Prezes PFRON Marlena Maląg i podsekretarz w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Kazimierz Kuberski podpisali porozumienie w sprawie realizacji projektu, którego celem jest dofinansowanie transportu indywidualnego dla osób z niepełnosprawnością w systemie „od drzwi do drzwi” (door-to-door) w gminach wiejsko-miejskich i wiejskich. Oprócz tego program ma służyć likwidacji barier w częściach wspólnych budynków mieszkalnych – instalacji i modernizacji wind, likwidacji progów, budowy podjazdów czy pochylni. Projekt ma ruszyć w 2020 roku.

– Konwencja ONZ podkreśla, że dla godnego i niezależnego życia osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami potrzebne jest zapewnienie im mobilności  –  mówił przed uroczystym podpisaniem porozumienia pełnomocnik rządu  ds. osób niepełnosprawnych, Krzysztof Michałkiewicz. – Dzisiaj inicjujemy pogram, który ma ułatwić komunikację osobom niepełnosprawnym – zwłaszcza tam, gdzie jest o nią najtrudniej w małych miasteczkach i na wsiach – dodał wiceminister.

Podkreślił, że program wprost odnosi się do zapisów Konwencji o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami.

Od drzwi do drzwi

Celem programu, którego pełna nazwa brzmi: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”  jest zapewnienie transportu indywidualnego osobom z niepełnosprawnością mieszkającym w gminach i powiatach, które jeszcze nie świadczą tego typu usług, które w założeniach programu mają być przystępne cenowo.

– Konkurs na realizację programu będzie ogłoszony w 2020 roku – poinformowała prezes PFRON Marlena Maląg. – Teraz nasi eksperci będą opisywać warunki konkursu tak, by gminy mogły jak najszerzej w nim uczestniczyć. Planujemy, że granty będą wynosić około 300 tys. złotych – będzie za nie można nabyć środki transportu dla osób z niepełnosprawnością lub pokryć koszty zatrudnienia kierowcy – podkreśliła prezes Maląg.

Likwidacja barier w budynkach wielorodzinnych

Dodatkowo samorządy z otrzymanych pieniędzy będą mogły sfinansować likwidację barier architektonicznych, ale tylko w przestrzeniach wspólnych budynków, których mieszkają osoby korzystające z transportu indywidualnego. 

– Mobilność to także dostępność – usług i budynków – także do własnego mieszkania – tłumaczył Kazimierz Kuberski. – Te osoby, które w systemie door-to-door będą dojeżdżały do przychodni, ośrodków rehabilitacji czy załatwiały swoje sprawy, będą musiały jakoś dostać się do swoich mieszkań, na przykład na 2 piętrze bez windy. Stąd drugi element tego programu – budowa i modernizacja wind, podjazdów etc. – to wszystko będzie finansowane z tego programu – podkreślił podsekretarz Kuberski.

Co ważne, jeden budynek będzie mógł być udostępniany zarówno w ramach programu „door-to-door”, jak i dzięki pieniądzom z funduszu dostępności – tylko pod warunkiem, że dofinansowanie będzie dotyczyło dwóch różnych inwestycji. Zatem np. z programu transportowego będzie można sfinansować budowę podjazdu, a z funduszu dostępności windę.