Nabór wniosków „Aktywni w Borach – grupy środowiskowego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością”

30 kwietnia 2024

Nabór wniosków „Aktywni w Borach – grupy środowiskowego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi informuje, że działające przy PCPR w Tucholi, Tucholskie Stowarzyszenie „Jak w rodzinie” rozpoczyna nabór wniosków do projektu „Aktywni w Borach- grupy środowiskowego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością”.

Zadanie jest finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji samorządu Powiatu Tucholskiego.

Nabór wniosków trwa od: 06.05.2024 r. – 24.05.2024 r. do godziny 14.00

WAŻNE !

Liczy się data wpływu  do Stowarzyszenia, tj. Tucholskie Stowarzyszenie „Jak w rodzinie” ul. Kościuszki 16, 89-500 Tuchola, II piętro, pokój 2.13.

formularz wniosku wersja doc.: formularz rekrutacyjny 2024

formularz wniosku wersja pdf.: formularz rekrutacyjny 2024

 

DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ:

  1. W SIEDZIBIE STOWARZYSZENIA – UL. KOŚCIUSZKI 16, 89-500 TUCHOLA, POKÓJ 2.13, 2.26.
  2. POD NUMERAMI TELEFONÓW – 52 559 20 10, 52 559 20 11.
  3. POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ: jakwrodzinie@onet.pl.