INFORMACJA DOT. OŚWIADCZENIA DO WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON

27 marca 2020

INFORMACJA DOT. OŚWIADCZENIA DO WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON

W związku z koniecznością przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi zawiesza do odwołania wpłaty i wypłaty gotówkowe związane z realizowanymi zadaniami.

W zwiazku z tym prosimy o załaczenie do wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON oświadczenia w sytuacji gdy wnioskodawca nie posiada rachunku bankowego można wskazać konto osoby z rodziny.